DENEME // NABİNARY OLMANIN NABİNARY GÖRÜNMEKLE BİR ALAKASI YOK

Bu yazı, Rachel Anne Williams’ın Being Nonbinary Has Nothing To Do With Looking Nonbinary adlı yazısının çevirisidir.


 

Artık nabinary’ler hakkındaki klişelerden kurtulmanın zamanıdır.

Fotoğraf: Delia Giandeini, Unsplash

 

 

Neredeyse dört yıldır hormon kullanıyorum. Feminen görünmeyi tercih ediyorum. She/her zamirlerini kullanıyorum. Ancak kendimi nabinary olarak tanımlıyorum, ne kadın ne de erkeğim. 

 

Yaygın bir şekilde, nabinary insanların mükemmel bir androjenliğe ulaşmaya çabaladığı düşünülüyor. Ancak bu klişe zararlı ve nabinary insanlar içindeki geniş çeşitliliği tamamen görmezden geliyor. Atanmış cinsiyeti kadın olan nabinary kişiler feminen görünmeyi reddetmek zorunda olmadığı gibi, atanmış cinsiyeti erkek olanlar da bunu reddetmek zorunda değil. Bu, maskülen ve androjen görünüm için de geçerli. 

 

Trans camiasında bu klişeleri yarattığımızda ve insanlara bunu dayattığımızda, kimin trans olup olmadığına karar verme riskini ortaya çıkarıyoruz. Ancak, aynı erkek veya kadınlar için cinsiyetlerini göstermenin “doğru” bir şekli olmadığı gibi nabinary kişiler için de kendilerini göstermenin “doğru” bir şekli yok. 

 

Her nabinary kişinin üçüncü tekil şahıs zamirlerini (they/them) tercih ettiği şeklinde de bir klişe var. Ama birinin “gerçekten”  nabinary olup olmadığını kullandığı zamir belirlemez. Hangi zamiri kullanmayı tercih ettiğiniz ve nabinary olup olmadığınız arasında bir mantık ilişkisi yok.

 

Üstelik, her nabinary kişi de trans değil. Bazıları trans, bazıları değil. 

 

Bir diğer klişe de atanmış cinsiyeti erkek olan nabinary’lerin yüzünde kıllar olduğu. Bu doğru değil. Yüzdeki kılları, atanmış cinsiyeti erkek olan nabinary insanların translığını veya feminenliğini geçersiz saymak için kullanmamamız gerektiği gibi bazı insanların, mesela benim, yüz kılları konusunda disforisi olmasına ve kıllarını almasına veya traş etmesine şaşırmamalıyız.

 

Disfori demişken; nabinary olmakla ne kadar disfori deneyimleyeceğiniz, ameliyat olmak veya hormon kullanmak isteyip istemeyeceğiniz arasında  mantıksal bağlantı yok. Bazı nabinary kişiler güçlü bir disfori yaşıyor ve hormon kullanmayı ve/veya ameliyat olmayı seçiyorken bazıları seçmiyor.

 

Nabinary olmak, erkek ve kadın “arasında” olmakmış gibi bir algı var. Ancak nabinary olmayı düşünmenin pek çok yolu var. Bazıları için bu ne erkek ne de kadın olmak ve kendi cinsiyetini tanımlamak. Bazıları içinse “arada” olmak ve bir çeşit androjenliğe ulaşmak.

 

Ayrıca cinsiyeti; nabinary kişilerin kadınlık ve erkeklik noktalarının dışında kaldığı çok boyutlu bir spektrum olarak düşünebiliriz. Bir diğer deyişle, nabinary kimliği ikili cinsiyet üzerinden tanımlamanın da pek çok farklı yolu var. Daha geniş çerçeveden baktığımızda nabinary, ikili cinsiyet sisteminde kendini tanımlamayan herkes için şemsiye bir terim. 

 

Özetle nabinary’ler için tek bir görünüş veya kimlik yok. Topluluğumuzda çok fazla çeşitlilik var ve nonbinary olmanın tek ideali olarak androjenliğe veya nötrlüğe odaklanarak kendimize kötülük ediyoruz. Nabinary kimlikte her türlü kişisel ifade ifade biçimine yer var.

 

Çeviri: Armut & Mantar

Kapak fotoğrafı: RODNAE Productions, Pexels

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top